Szukaj na tym blogu

piątek, 26 sierpnia 2022

Pierwszy peron na stacji Opoczno Południe. Opoczno - Końskie - Czarniecka Góra (3)

Kolejne trzy części cyklu "Opoczno - Końskie - Czarniecka Góra" poświęcone będą stacji kolejowej Opoczno Południe. Pierwsza z nich to historia stacji, obejmująca okres od czasu powstania stacji technicznej do czasu uruchomienia stacji pasażerskiej.

Historia stacji kolejowej Opoczno Południe nierozerwalnie związana jest z Centralną Magistralą Kolejową (linia kolejowa nr 4). Stacja Opoczno Południe powstała w trakcie budowy CMK. Była to stacja techniczna. Budowę stacji zakończono w 1974 roku1.

Opoczno Południe to stacja przelotowa, położona na 92,142 kilometrze linii kolejowej nr 4 (kilometr początku: 91,540, kilometr końca: 93,888)2. Stacja zlokalizowana jest na terenie, graniczącej z Opocznem, wsi Świerczyna. Dojazd do stacji jest możliwy z obu stron torów, z przebiegającej w pobliżu drogi krajowej nr 12 - jadąc przez Januszewice i Kliny dojedziemy do stacji od zachodu, a jadąc drogą biegnącą wzdłuż torów CMK dojedziemy do stacji od wschodu.

Stacja Opoczno Południe znajduje się na odcinku B CMK: Idzikowice (80,608 km) – Knapówka (160,588 km)3.

Układ torowy stacji tworzą tory główne zasadnicze (tor nr 1 i tor nr 2) i tory główne dodatkowe (tor nr 3 i tor nr 4). Tory główne dodatkowe zabezpieczone są żeberkami ochronnymi. W obrębie stacji, na obu jej głowicach, znajdują się rozjazdy, tworzące trapezowe przejścia rozjazdowe między torami głównymi, dzięki którym możliwa jest jazda pociągów na każdy tor główny z obu kierunków.

W przeszłości na stacji Opoczno Południe znajdowało się więcej torów, które były niezbędne dla obsługi, funkcjonującej tutaj bazy drogowej. Na terenie bazy znajdował się budynek zaplecza technicznego oraz pięć torów.  Bezpośredni zjazd na bazę następował z toru nr 41. Baza zlokalizowana była na terenie, na którym obecnie znajduje się parking dla samochodów, na wysokości peronu nr 2. Baza została zlikwidowana kilkanaście lat temu. Obecnie stacja Opoczno Południe nie pełni już funkcji związanych z utrzymaniem linii kolejowej, chociaż na jednym z żeberek ochronnych (tor 3b) zlokalizowane jest stanowisko do wstawiania pojazdu dwu drogowego, które wyposażone jest w nawierzchnię przejazdową1.


__________________________________________________________________ 

... 🚄 cały tekst na łamach miesięcznika TOROWY

w wydaniu wrześniowym 2022 🚄 ...
____________________
____________________
1. Opoczno Południe. Dostępny w Internecie w https://semaforek.kolej.org.pl/wiki/index.php?title=Opoczno_Południe. Dostęp: 26.08.2022.
2. PKP PLK. Wykaz posterunków ruchu i punktów ekspedycyjnych. Regulamin przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych w ramach rjp 2013/2014. Zał. 2.4 str. 5.
3. Linia kolejowa nr 4. Dostępny w Internecie w https://pl.wikipedia.org/wiki/Linia_kolejowa_nr_4. Dostęp: 26.08.2022.

| zdjęcia z 26.06.2020 |

0 komentarze

Zapraszam do komentowania wpisów na blogu

:) :-) :)) =)) :( :-( :(( :d :-d @-) :p :o :>) (o) [-( :-? (p) :-s (m) 8-) :-t :-b b-( :-# =p~ :-$ (b) (f) x-) (k) (h) (c) cheer

Kolejowe Znaki

Obserwatorzy

 
Posts RSSComments RSSBack to top
© 2013 - Kolejowe Kielce ∙ Designed by BlogThietKe
Released under Creative Commons 3.0 CC BY-NC 3.0