Szukaj na tym blogu

czwartek, 29 grudnia 2022

Stacja kolejowa Końskie cz. I. Opoczno - Końskie - Czarniecka Góra (7)

Przez teren powiatu koneckiego biegnie linia kolejowa nr 25. To jedyna linia kolejowa na tym obszarze. Jej początki sięgają 80. lat XIX wieku. Mimo upływu blisko 140 lat od jej powstania, linia kolejowa na odcinku, biegnącym przez obszar powiatu koneckiego nadal jest jednotorowa i nie została zelektryfikowana. Obecnie w granicach powiatu koneckiego zlokalizowane są dwie stacje kolejowe: Końskie i Stąporków oraz pięć przystanków kolejowych: Ruda Białaczowska, Kornica, Wąsosz Konecki, Czarniecka Góra i Wólka Plebańska.

Stacja Końskie zlokalizowana jest we wschodniej części miasta Końskie. Ogólnodostępny dojazd do stacji jest możliwy od ulicy Sportowej, a w ograniczonym stopniu od ulicy Fabrycznej. Od wschodniej strony teren stacji otoczony jest przez duże zakłady przemysłowe oraz hurtownie. Tory stacji, przy południowo-wschodniej głowicy rozjazdowej, przecina droga krajowa nr 42 (ulica Partyzantów), a w środkowej części stacji, tory stacji przecina ulica 1 Maja. Oba przejazdy drogowo-kolejowe należą do kategorii A i są obsługiwane z nastawni "Kn" i "Kn3".

Stacja Końskie to stacja pośrednia, która najlepsze czasy ma już poza sobą. W przeszłości od stacji odchodziło wiele bocznic do zakładów przemysłowych, rozlokowanych na terenie i w okolicy Końskich. Znaczna liczba z tych bocznic jest już nieczynna i pozbawiona części torów oraz zarośnięta.
Obecnie w wykazie punktów stycznych infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z krajową infrastrukturą kolejową innych zarządców znajdują się trzy bocznice:
  • Bocznica - "Energo Gaz" (długość: 1,561 km),
  • PERN S.A. Baza Paliw nr 17 Barycz (długość: 6,234 km),
  • Bocznica - "STAR-DUST" (długość: 0,853 km).

Pozostałością pod dobrych czasach stacji Końskie jest rozbudowany układ torowy stacji, który składa się z dwóch grup torów:1
  • grupa towarowa (północno-zachodnia część stacji) - tory boczne i z odciętym rozjazdem od strony północnej,
  • grupa pasażersko-towarowa (południowo wschodnia część stacji). W części pasażerskiej zlokalizowane są 3 tory główne (tory nr: 11, 12, 13). Obecnie na tej grupie  torów są formowane i przyjmowane pociągi towarowe.

Ruch pociągów na stacji jest prowadzony z dwóch nastawni: "Kn" i "Kn3". W 2020 roku, gdy wykonywałem zdjęcia na stacji Końskie były jeszcze sprawne semafory kształtowe, a nastawnie wyposażone w urządzenia mechaniczne scentralizowane.

Stacja kolejowa Końskie położona jest na 105,654 km linii kolejowej nr 25 Łódź Kaliska - Dębica (km początku: 103,700, km końca: 106,426), pomiędzy przystankiem kolejowym Kornica (w odległości: 3,315 km) i Wąsosz Konecki (w odległości: 6,504 km)2.

Linia kolejowa nr 25, biegnący przez stację kolejowa Końskie zaliczona jest do klasy D3 (tor N od 96,860 km do 243,650 km, nacisk osi 221 22,5 t/oś, nacisk liniowy 7,2 t/m)3. Maksymalna prędkość składów wagonowych przejeżdżających przez stację Końskie wynosi 80 km/h (tor N od 57,793 km do 144,300 km)4.

W 2020 roku, gdy przebywałem na stacji Końskie, na stacji był dostępny jeden peron wyspowy o długości 250 m i wysokości 300 mm, położony miedzy torem nr 11 i torem nr 13.  Dwa wejścia na peron ułożone były w poziomie szyn toru nr 13 i prowadziły do krawędzi bocznych peronu wyspowego. Wejście na peron jest możliwe z placu, położonego przy budynku dworcowym. Plac od toru nr 13 odgradza płot z siatki ogrodzeniowej w ramach stalowych. W przeszłości plac znajdujący się między torem nr 13, a budynkiem dworca pełnił funkcję peronu. Był to peron jednokrawędziowy nr 1. Podobne rozwiązanie (likwidacja peronu miedzy budynkiem dworca, a skrajnym torem) można obecnie zobaczyć na stacji kolejowej Sędziszów i Jędrzejów.

W czerwcu 2020 roku, gdy przebywałem na stacji kolejowej Końskie i wykonałem zdjęcia załączone do artykułu, na linii kolejowej przebiegającej przez stację Końskie nie jeździły pociągi z pasażerami. Na peronie nie było wiat dla pasażerów, tablic informacyjnych, ławek, koszów na śmieci, ale nadal funkcjonowało oświetlenie oraz zostały zamontowane nowe tablice z nazwą stacji, zgodne z aktualnie obowiązującym Systemem Identyfikacji Wizualnej dla PKP.

Stacja kolejowa Końskie na szerokotorowej Drodze Żelaznej Iwangorodzko-Dąbrowskiej (Sienicki Stanisław: Iwangrodzko-Dąbrowska, K.Brandl: Iwanogrodzko-Dąbrowska, rus: Ивангородо-Домбровская железная дорога), czyli Kolei Dęblińsko-Dąbrowskiej została otwarta 25 stycznia 1885 roku. Była to stacja III klasy, zlokalizowana na odnodze Koluszki - Bzin. Budowa stacji kolejowej w Końskich (w nomenklaturze rosyjskiej: Конскъ) odmieniła oblicze miasta, które z rzemieślniczo-handlowego przeobraziło się w miasto przemysłowe.

Na stacji Końskie zatrzymywały się w tamtym czasie pociągi pasażerskie (osobowe i pocztowe), które ciągnęły wagony klasy 1, 2 i 3. Pociąg jadący z Bzina (Skarżysko) do Końskich pokonywał trasę 35,5 wiorsty, dzielącą obie stacje, w 65 minut, a cena biletu wynosiła od 52 kopiejek (3 klasa) do 134 kopiejek (1 klasa).5


__________________________________________________________________ 

... 🚄 cały tekst na łamach miesięcznika TOROWY

w wydaniu styczniowym 2023 🚄 ...
____________________
 
________
1. Końskie. Dostępny w Internecie w https://semaforek.kolej.org.pl/wiki/index.php?title=Końskie. Dostęp: 29.12.2022.
2. PKP PLK. Regulamin przydzielania tras pociągów ... w ramach rjp 2013/2014 (zał. 2.4). Wykaz posterunków ruchu. str. 2.
3. PKP PLK. Regulamin przydzielania tras pociągów ... w ramach rjp 2013/2014 (zał. 2.2B). Klasy linii str. 1.
4. PKP PLK. Regulamin Sieci 2018/2019 (zał. 2.1P). Wykaz maksymalnych prędkości - składy wagonowe str. 3.
5. Droga Żelazna Iwangrodzko-Dąbrowska. Rozkład Ruchu Pociągów Pasażerskich od 1/13 listopada 1987 r

| zdjęcia: 26.06.2020 |

0 komentarze

Zapraszam do komentowania wpisów na blogu

:) :-) :)) =)) :( :-( :(( :d :-d @-) :p :o :>) (o) [-( :-? (p) :-s (m) 8-) :-t :-b b-( :-# =p~ :-$ (b) (f) x-) (k) (h) (c) cheer

Kolejowe Znaki

Obserwatorzy

 
Posts RSSComments RSSBack to top
© 2013 - Kolejowe Kielce ∙ Designed by BlogThietKe
Released under Creative Commons 3.0 CC BY-NC 3.0